Sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về thuế bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc bổ sung vào Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ Đề án xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 quy định chi tiết thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định trên trong tháng 7/2012.

Luật thuế bảo vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2012.

Để hướng dẫn thực hiện Luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 về Biểu mức thuế bảo vệ môi trường, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 quy định chi tiết thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2011/NĐ-CP.

Tuy nhiên, theo thông tin Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện, có một số vướng mắc khi thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông.

Cụ thể như do khái niệm về bao bì rất rộng nên có những cách hiểu khác nhau và dẫn đến một số vướng mắc, kiến nghị. Đồng thời, tại Luật và Nghị định quy định, túi ni lông thuộc diện chịu thuế là loại túi, bao bì được làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể về cách tính thuế đối với túi ni lông đa lớp nên có vướng mắc trong việc thực hiện thu thuế đối với các dạng túi ni lông đa lớp.

Ngoài ra, một số cơ quan Hải quan còn gặp vướng mắc trong việc tính thuế bảo vệ môi trường đối với nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất hàng xuất khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu khác thuộc đối tượng chịu thuế BVMT…