Quảng Nam: Hơn 44 tỷ đồng cho phòng, chống cháy rừng

ThienNhien.Net – Ngày 17/8, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem xét phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) giai đoạn 2015-2020, với tổng mức đầu tư hơn 44 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 34,3 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh.

Một vụ cháy rừng tại Quảng Nam
Một vụ cháy rừng tại Quảng Nam

Dự án bao gồm nhiều hạng mục, xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo cháy rừng và quản trị điều hành công việc; mô hình quản lý lửa rừng thống nhất và hiệu quả; tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ; đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ PCCCR;…

Được biết, Quảng Nam hiện có 546.232ha diện tích đất có rừng, đứng thứ 9 so với cả nước, trong đó có 107/192 xã thuộc 17/18 huyện, thị xã, thành phố được nhận định là xã trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, với 49 xã vùng ít xung yếu; 40 xã vùng xung yếu và 18 xã vùng rất xung yếu, với tổng diện tích rừng dễ cháy trên 340.000ha. Vì vậy, việc triển khai thực hiện dự án nói trên là hết sức cần thiết.