SME Trà Vinh tuyển Cố vấn

Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (SME Trà Vinh) cần tuyển Cố vấn hỗ trợ kỹ thuật phát triển chuỗi giá trị du lịch tại tỉnh Trà Vinh.

Liên hệ: Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh (Lầu 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh).

Địa chỉ: 19A Nam Kỳ Khởi nghĩa, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Email: toan.nguyen@smetravinh.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/06/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây