PanNature tuyển chuyên gia

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cần chuyên gia xây dựng biểu mẫu thu thập thông tin đánh giá tác động mội trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản.

Hạn nhận hồ sơ: 9/10/2021

Liên hệ: Bà Nguyễn Minh Phương – Cán bộ điều phối Liên minh Khoáng sản, Phòng Nghiên cứu Chính sách, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature).
Địa chỉ: Số 24 H2 Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 35564001 máy lẻ: 105; Email: minhphuong@nature.org.vn

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.