SCC tuyển Quản lý

Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn (SCC) cần tuyển Quản lý truyền thông và sự kiện, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: phung@saigonchildren.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 28/02/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây