CARE tuyển Trưởng phòng Hành chính

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đang tuyển 01 Trưởng phòng Hành chính làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email: VNM.Jobs@careint.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/05/2015

Thông tin chi tiết tại đây.