WI tuyển Biên dịch kiêm Trợ lý điều hành

Winrock International Việt Nam tuyển Biên dịch kiêm Trợ lý điều hành cho Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:

Ứng viên gửi thư ứng tuyển và hồ sơ qua email:  winrockvfd@gmail.com

Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.