Thi viết bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã

Ngày 8/1/2013, Trung tâm nghiên cứu khoa học, Nghiệp vụ và tư liệu, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã (TRAFFIC) phát động cuộc thi viết bảo vệ các loài động hoang dã với chủ đề: “Không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, các bộ phận và dẫn xuất của chúng góp phần bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học ở Việt Nam”.

Cuộc thi nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; hỗ trợ cho chiến dịch chống buôn bán bất hợp pháp các loài động vật của Mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng sự kiện Chính phủ 2 nước Nam phi và Việt nam ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc gia trong việc bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học.

Thời gian nhận bài :từ ngày 10/1/2013 đến hết ngày 31/5/2013.

Các bài dự thi gửi về địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu khoa học, Nghiệp vụ và Tư liệu, Ban Tuyên giáo Trung ương số 2B, Hoàng Văn Thụ, Hà Nội

Email: trungtamckhnvtl@gmail.com

Thể lệ cuộc thi xem tại đây.