Cà Mau: Phát hiện sai phạm gần 400 triệu đồng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Chi tiền tiếp khách không có hóa đơn tài chính; chi phụ cấp, chi thu nhập tăng thêm vượt quy định; 3/5 công trình sửa chữa không lập bản vẽ thi công và không thẩm định trước khi phê duyệt dự toán… Đó là một số những thiếu sót, sai phạm trong kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ (Vườn Quốc gia).

Phát hiện sai phạm gần 400 triệu đồng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Ảnh: CT

Thanh tra tỉnh Cà Mau đã công bố Kết luận thanh tra số 05/KL-TT về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Qua thanh tra, ngoài ghi nhận những mặt tích cực, ưu điểm thì cũng đã phát hiện nhiều thiếu sót, sai phạm.

Trong những năm qua, Ban Giám đốc Vườn Quốc gia đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu UBND tỉnh đối với công tác chỉ đạo quản lý, thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao; kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức.

Ban Giám đốc cùng với toàn thể viên chức và người lao động đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong 3 năm liền (từ 2018 – 2020) không để xảy ra cháy rừng. Có thể nói đây là thành tích đáng được ghi nhận của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Vườn Quốc gia. Trong đó, Giám đốc là người giữ vai trò quan trọng đối với thành tích nêu trên.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, qua thanh tra đã bộc lộ nhiều thiếu sót, sai phạm. Về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đoàn thanh tra đã phát hiện việc hạch toán kế toán chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chưa đúng mục lục ngân sách; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ không quy định việc trích lập và sử dụng các quỹ, quy định về thu nhập tăng thêm không quá 3 tháng lương là chưa phù hợp với Thông tư 145/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính; áp dụng văn bản hết hiệu lực pháp luật để ký hợp đồng cho thuê trồng chuối (Luật Dân sự 2005).

Chưa thực hiện đầy đủ các quy định về nhập, xuất kho nhiên liệu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; có 3/5 công trình sửa chữa không lập thiết kế bản vẽ thi công và không thẩm định trước khi phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu là thực hiện chưa đúng Quyết định 595/QĐ-UBND ngày 9/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Đoàn thanh tra còn phát hiện Vườn Quốc gia phải trả Sở Tài chính gần 200 triệu đồng, phải trả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 360 triệu đồng, nhưng không có hồ sơ, giấy tờ liên quan, không có biên bản đối chiếu nợ hàng năm, là chưa có cơ sở chứng minh…

Qua thanh tra công tác phòng, chống cháy rừng; quản lý, bảo vệ rừng; trồng, chăm sóc rừng; chương trình, dự án khoa học – hợp tác quốc tế cho thấy: Vườn Quốc gia đã thanh toán làm thêm giờ trực phòng cháy chữa cháy rừng chưa đúng theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính; có 2 hồ sơ chi thuê mướn không có quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, biên bản thanh lý hợp đồng; không ban hành quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu trồng, chăm sóc rừng theo quy định…

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định thu hồi từ Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ số tiền 381,7 triệu đồng, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh. Ảnh: CT

Kết quả thanh tra việc thực hiện tổ chức đấu thầu các công trình do Vườn Quốc gia làm chủ đầu tư cho thấy, công trình Cầu Kênh Giữa-T29 đã không thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập khối lượng dự thầu theo dự toán giàn thép cầu An Giang không thực hiện công tác thẩm định giá để làm cơ sở lập dự toán; chưa thực hiện đúng tiến độ loại công trình khẩn cấp. Chịu trách nhiệm trực tiếp là ông Huỳnh Văn Phần, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Vườn Quốc gia.

Tại công trình đường bê tông cốt thép đoạn 1200 – Kênh Giữa cho thấy, đơn vị tư vấn đấu thầu (Công ty Hợp Nhất) chưa thực hiện đối chiếu hồ sơ đầy đủ, chưa đề nghị làm rõ đối với 6 tiêu chí của hồ sơ dự thầu, nhưng đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Công ty DSC.CM) không phát hiện những hạn chế, thiếu sót của đơn vị tư vấn đấu thầu. Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư.

Thanh tra các khoản phải thu tại Vườn Quốc gia cho thấy, khoản chi tiếp khách từ năm 2009 – 2011 của những lãnh đạo trước đây với số tiền hơn 236 triệu đồng, chứng từ thanh toán là “bảng kê, phiếu tính tiền”, không có hóa đơn tài chính theo quy định. Đến nay, khoản chi trên chưa được quyết toán với cơ quan tài chính.

Vấn đề này đã gây thiệt hại đến nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị. Đến ngày 1/1/2013, Vườn Quốc gia lập phiếu chi số C0001A để chi khỏi quỹ cơ quan tổng số tiền trên là phản ánh không kịp thời, không đúng đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định. Trách nhiệm thuộc về các cá nhân trực tiếp thanh toán, duyệt chi và Kế toán trưởng Vườn Quốc gia (giai đoạn 2009 – 2011).

Ngoài ra, qua thanh tra việc chấp hành chi cũng cho thấy, Vườn Quốc gia đã chi phụ cấp ưu đãi, lưu động chi vượt quy định với số tiền hơn 18 triệu đồng; chi phụ cấp thu hút cho cán bộ viên chức và hợp đồng vượt quy định với số tiền hơn 202 triệu đồng; chi thu nhập tăng thêm vượt quy định với số tiền hơn 138 triệu đồng…

Trước những thiếu sót và sai phạm nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi từ Giám đốc Vườn Quốc gia số tiền 381,7 triệu đồng, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Chánh Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Giám đốc Vườn Quốc gia kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Vương Hoàng Thăng, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính (Kế toán trưởng) Vườn Quốc gia, do chưa nắm bắt kịp thời các văn bản của cơ quan thẩm quyền, dẫn đến những hạn chế, sai sót như đã nêu trên…

Ngoài ra, Chánh Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Giám đốc Vườn Quốc gia làm việc trực tiếp với các cá nhân có liên quan đến số tiền phải thu hơn 236 triệu đồng, để có biện pháp thu hồi nộp về nguồn kinh phí của Vườn Quốc gia; làm rõ số tiền phải trả Sở Tài chính gần 200 triệu đồng, phải trả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 360 triệu đồng để xử lý dứt điểm, đúng quy định…