Lào Cai: Tiếp nhận cứu hộ nhiều loài thú rừng quý hiếm

Từ đầu năm đến nay,Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên ( Vườn quốc gia Hoàng Liên) đã tiếp nhận cứu hộ nhiều loài thú rừng quý hiếm do cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ bắt giữ và người dân tự nguyện hiến nộp.

Hai cá thể Gấu ngựa (Ursus thibetanus hay Ursus tibetanus) do công an tỉnh Lai Châu bắt giữ, bàn giao cho Trung tâm cứu hộ (Ảnh Vườn quốc gia Hoàng Liên).

Gần đây nhất là Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên đã tiếp nhận 3 cá thể Gấu ngựa (Ursus thibetanus hay Ursus tibetanus), 1 cá thể Rùa đầu to (Platysternon megacephalum), thuộc nhóm IIB trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Đây là tang vật do Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Lai Châu) phát hiện bắt giữ khi các đối tượng đang vận chuyển đi tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Trong đó có 1 cá thể Gấu ngựa nặng 38 kg, 2 cá thể Gấu ngựa có trọng lượng 8kg, 1 cá thể Rùa đầu to có trọng lượng 0,3 kg và 1 đầu Gấu ngựa có trọng lượng 0,8kg, 04 tay và chân Gấu ngựa có trọng lượng 0,8kg, 1 túi mật Gấu ngựa. Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên đã tiếp nhận số tang vật trên để chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo quản theo quy định của pháp luật.

Trong dịp này, Trung tâm cũng đã tiếp nhận 1 cá thể Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus).

Đây là loài động vật hoang dã quý, hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và thuộc nhóm IIB, danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

Cá thể Cu li nhỏ này do người dân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu và được bàn giao kịp thời cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên tiếp nhận để chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện tái thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể Cu li do người dân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu và được bàn giao kịp thời cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên tiếp nhận để chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện tái thả về môi trường tự nhiên. (Ảnh Vườn quốc gia Hoàng Liên).

Trước đó, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên cũng đã tiếp nhận và cứu hộ 42 cá thể thuộc 3 loài động vật hoang dã, gồm 2 cá thể Rùa đầu to (Playtysternon megacephalum), 1 cá thể cầy vòi mốc (Pagumalarvata) và 39 cá thể Rắn hổ mang một mắt kính (Naja kaoutthia).

Các loài trên đều nằm trong nhóm IIB danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

42 cá thể động vật hoang dã kể trên là tang vật được Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Lai Châu) phối hợp với Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai châu) thu giữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên ( Vườn quốc gia Hoàng Liên đã tiến hành kiểm tra y tế, đồng thời thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng và sẽ tiến hành tái thả các cá thể động vật hoang dã này về môi trường tự nhiên khi chúng đạt điều kiện sức khỏe theo quy định.