Hơn 1,2 triệu USD bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng Vườn Quốc gia Cát Tiên

Ngày 8/7 đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận tài trợ thực hiện dự án “Bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng Vườn Quốc gia Cát Tiên” dưới hình thức trực tuyến giữa các điểm cầu: Trụ sở Tổ chức AFoCo tại Hàn Quốc, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại Hà Nội và Vườn Quốc gia Cát Tiên tại Đồng Nai.

Dự án “Bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng Vườn Quốc gia Cát Tiên” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Tổ chức hợp tác rừng châu Á (AFoCO) với tổng kinh phí 1,232 triệu USD sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 nhằm cải thiện công tác bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên gắn với cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng đệm.

Điểm cầu tại Vườn Quốc gia Cát Tiên

Cụ thể, dự án sẽ thực hiện các hoạt động nhằm các mục tiêu: nâng cao kiến thức, chia sẻ thông tin về giá trị đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng của Vườn Quốc ga Cát Tiên cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách ở địa phương. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và tác động xã hội đến đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Cát Tiên từ đó đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp. Nâng cao năng lực quản lý bảo tồn và thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thử nghiệm các mô hình cải thiện sinh kế bền vững cho người dân sống ở vùng đệm.

Những nội dung trong dự án này sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với việc duy trì và phát triển nguồn tài nguyên đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng, không chỉ ở Cát Tiên.

Phát biểu tại Lễ ký, ông Phạm Văn Điển- Phó Tổng cục trưởng bày tỏ sự cảm ơn chân thành và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc và Ban Thư ký AFoCo trong quá trình xây dựng và thực hiện dự án này. Đồng thời, đánh giá cao những nỗ lực của Vườn quốc gia Cát Tiên, đây được coi là bài học kinh nghiệm cho các nơi khác. Tổng cục Lâm nghiệp khẳng định sẽ chỉ đạo, đôn đốc, bảo đảm quản lý quá trình thực hiện dự án đạt những kết quả mong đợi mà dự án đã đề ra.