Đồng Tháp: Nhiều vi phạm về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại TP Sa Đéc

Thanh tra công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP Sa Đéc, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã chỉ ra nhiều hạn chế, vi phạm. Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân có liên quan.

Sử dụng đất không đúng mục đích

Tại Kết luận thanh tra số 336/KL-TTr ngày 17/5/2021, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, bên cạnh một số kết quả đạt được như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập tuân thủ nguyên tắc và nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); việc tiếp nhận hồ sơ, tách thửa đất được thực hiện theo quy định… công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP Sa Đéc còn nhiều hạn chế, vi phạm.

TP Sa Đéc nhìn từ trên cao. Nguồn: Internet

Trong đó, người sử dụng đất (chủ đầu tư trên đất, các hộ dân xây dựng nhà trên đất) đã tự ý san lấp mặt bằng trên đất trồng cây lâu năm, phân lô, bán nền, đầu tư xây dựng đường đan sai mục đích sử dụng đất, không xin phép cơ quan có thẩm quyền là sai theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai 2013.

Các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng đất phía trong các khu dân cư tự phát chưa làm thủ tục đăng ký biến động đối với thửa đất tiếp giáp phía ngoài về hạn chế thửa đất liền kề, không đúng quy định tại Điều 171 Luật Đất đai 2013.

UBND xã Tân Phú Đông, UBND phường An Hòa, Đội Quản lý trật tự đô thị, Phòng TN&MT, Phòng Quản lý đô thị, chưa quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đúng mục đích, buông lỏng, thiếu kiểm tra, ngăn chặn quá trình san lấp đất nông nghiệp, xây dựng đường đan, tách thửa, phân lô, bán nền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 2 khu dân cư tự phát.

Việc xử lý vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất sai mục đích, xây dựng đường đan, nhà ở của các hộ dân tại khu dân cư cũng thiếu quyết liệt và chưa kịp thời.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Sa Đéc chưa phát hiện kịp thời, đề xuất UBND TP giải quyết những trường hợp người sử dụng đất không chấp hành nghiêm các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân do sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc UBND TP Sa Đéc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; chưa mạnh dạn, kiên quyết trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng nhà ở và xử lý vi phạm chưa kịp thời, chưa thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát và quản lý nghiêm việc xây dựng nhà ở của người dân.

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp chỉ ra nhiều vi phạm về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại TP Sa Đéc. Ảnh: NH

Xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp chỉ ra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Sa Đéc thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, điều hành, dẫn đến các hạn chế, sai phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn.

Trưởng phòng TN&MT, Trưởng phòng Quản lý đô thị còn hạn chế trong quá trình tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP Sa Đéc quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Sa Đéc chưa chủ động đề xuất giải pháp xử lý những trường hợp người sử dụng đất không chấp hành nghiêm các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Phòng TN&MT chịu trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ loại đất lâu năm khác sang đất thổ cư không phù hợp kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại khu dân cư tự phát phường An Hòa.

Đội Quản lý trật tự đô thị là đơn vị tham mưu cho UBND TP trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, nhưng chưa sâu sát trong công tác chỉ đạo theo dõi, phối hợp kiểm tra thường xuyên, dẫn đến các tồn tại nêu trên. Trách nhiệm thuộc về Đội trưởng và nhân viên được phân công phụ trách địa bàn tại thời điểm sai phạm.

Chủ tịch UBND phường An Hòa, UBND xã Tân Phú Đông và cán bộ phụ trách có liên quan trong công tác quản lý, điều hành thiếu kiểm tra, theo dõi để xảy ra các hạn chế, sai phạm.

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở TN&MT tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân của hạn chế và xử lý trách nhiệm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Sa Đéc và các cá nhân có liên quan.

Chủ tịch UBND TP Sa Đéc tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân của hạn chế và xử lý trách nhiệm của cá nhân có liên quan theo quy định. Kiểm tra, rà soát thời điểm vi phạm về đất đai và xây dựng đối với người sử dụng đất có vi phạm qua các thời kỳ để xác lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát trên địa bàn các khu dân cư tự phát còn lại (ngoài 3 khu dân cư tự phát nêu trên), nếu phù hợp với quy hoạch thì điều chỉnh cho phù hợp, nếu không đúng theo quy hoạch thì tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 16/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1183/VPUBND-KT. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại kết luận thanh tra, giao Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch UBND TP Sa Đéc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kết luận thanh tra theo luật định.