Thành lập Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam

Ngày 8/6, Bộ Nội vụ đã có Quyết định thành lập Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam. Sự kiện quan trọng trong bối cảnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.

Theo quyết định của Bộ Nội vụ, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội hoạt động.

Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Sự ra đời của Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam mang ý nghĩa to lớn, nhất là trong bối cảnh Bộ NN-PTNT đang thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Kinh tế tuần hoàn trong nông nghipeej đang là chủ trương, mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Minh Hậu.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Quế Lâm, Trưởng ban vận động thành lập Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam cho biết: Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đang là chủ trương, mục tiêu của Đảng và Nhà nước. Đó là phải xây dựng được một hệ sinh thái nông nghiệp mà ở đó đầu ra của lĩnh vực này là đầu vào của lĩnh vực kia, không bỏ phí bất cứ thứ gì.

Với vai trò hạt nhân của nông nghiệp tuần hoàn, sau hành trình hơn 20 năm, Tập đoàn Quế Lâm đã xây dựng được một hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn gắn kết giữa trồng trọt và chăn nuôi.

Hệ sinh thái bao gồm 14 đơn vị thành viên hoạt động xuyên suốt chiều dài đất nước, sang cả Campuchia và Lào, 8 nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, hàng nghìn mô hình liên kết với nông dân các tỉnh thành và đặc biệt là tổ hợp 4F ở tỉnh Thừa Thiên – Huế, tổ hợp 4F đầu tiên ở Việt Nam.

Với việc xây dựng tổ hợp 4F đầu tiên ở Việt Nam, Tập đoàn Quế Lâm là doanh nghiệp tiên phong cụ thể hóa khái niệm “kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp”.

Nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng tổ hợp 4F của Tập đoàn Quế Lâm góp phần tạo nên một nền nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, không bỏ đi thứ gì, một nền nông nghiệp chia sẻ, không bỏ lại ai phía sau. Những đóng góp của Quế Lâm đã mở ra một cục diện mới cho ngành nông nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Quế Lâm, Trưởng ban vận động thành lập Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam. Ảnh: Nhật Quang.

“Chúng tôi tin rằng, với sự ra đời của Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam sẽ là nơi tập hợp người nông dân, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, người tiêu dùng, các cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước ở trong một hệ sinh thái có chung mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp tuần hoàn vừa nâng cao giá trị gia tăng trong nông nghiệp vừa đảm bảo được sự phát triển bền vững”, ông Nguyễn Hồng Lam cho biết.