Vàng Bồng Miêu xin miễn tiền thuế chậm nộp do thiên tai

ThienNhien.Net – Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (Đà Nẵng) vừa có công văn gửi Tổng cục Thuế đề nghị miễn tiền chậm nộp tiền thuế do gặp thiên tai.

Mỏ vàng Bồng Miêu. (Ảnh: quangnam.gov.vn)
Mỏ vàng Bồng Miêu. (Ảnh: quangnam.gov.vn)

Theo Tổng cục Thuế, người nộp thuế bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác. Mức miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hoá bị thiệt hại.

Tuy nhiên, để được giải quyết miễn tiền chậm nộp, Công ty gửi hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp bao gồm: Văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp của Công ty, trong đó, có các nội dung về tên, mã số thuế, địa chỉ, căn cứ đề nghị xử lý miễn tiền chậm nộp, số tiền chậm nộp đề nghị miễn.

Ngoài ra, tuỳ từng trường hợp, hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp phải bổ sung các tài liệu như: Trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh phải có biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị thiệt hại lập; Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức như: Công an cấp xã, phường hoặc UBND cấp xã, phường; Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan Bảo hiểm chấp nhận bồi thường; Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường…

Căn cứ quy định trên, Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu lập đầy đủ thủ tục, hồ sơ gửi về Cục Thuế tỉnh Quảng Nam để được xem xét, giải quyết miễn tiền chậm nộp.