Thu 777 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Thông tin từ Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, đến hết 31.7.2015, cả nước đã thu được 777,6 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), đạt 59,5% kế hoạch năm.

Trong khoản thu 777,6 tỷ đồng nói trên, quỹ trung ương thu 548,8 tỷ đồng gồm 522,152 tỷ đồng từ thủy điện và 26,67 tỷ đồng từ nước sạch. Quỹ địa phương thu được 228,8 tỷ đồng, gồm 220 tỷ đồng từ thủy điện; 7,344 tỷ đồng từ nước sạch; 1,46 tỷ đồng từ du lịch. Ngoài ra, một số quỹ tỉnh đã tiếp nhận nguồn thu từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất có rừng khoảng 111,97 tỷ đồng.

Tổng diện tích rừng được quản lý bảo vệ và hưởng tiền DVMTR đã đạt 4,482 triệu ha. Ảnh: Ông Đặng Hồng Cao (huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) đi kiểm tra rừng (Ảnh: L.H.T)
Tổng diện tích rừng được quản lý bảo vệ và hưởng tiền DVMTR đã đạt 4,482 triệu ha. Ảnh: Ông Đặng Hồng Cao (huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) đi kiểm tra rừng (Ảnh: L.H.T)

Theo đánh giá, kết quả thu tiền DVMTR 7 tháng đầu năm 2015 đạt khá cao, một phần do chế tài xử lý vi phạm theo Nghị định 40/2015 được ban hành và nhận sự đồng thuận quan tâm của các địa phương. Các quỹ tỉnh sau giai đoạn ổn địch tổ chức đã chủ động tích cực triển khai ký kết hợp đồng. Bên cạnh đó, quỹ trung ương cũng đã phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục Điều tiết điện lực để tham mưu cho Bộ Công Thương kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thu hồi nợ đọng.

Trong 7 tháng đầu năm, quỹ trung ương cũng đã điều phối chuyển tiền năm 2015 cho các tỉnh là 380,594 tỷ đồng; quỹ tỉnh đã tạm ứng tiền DVMTR năm 2015 là 175,464 tỷ đồng cho các chủ rừng. Đồng thời giải ngân tiền DVMTR năm 2014 là 1.141,02 tỷ đồng, đạt 88,01%.

Tổng diện tích rừng đã được quản lý bảo vệ và hưởng tiền DVMTR đã tăng 1,142 triệu ha so với năm 2014, đạt 4,482 triệu ha trên tổng số 5,78 triệu ha rừng cung ứng DVMTR.

Theo lãnh đạo Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, những kết quả trên cho thấy, chính sách chi trả DVMTR tiếp tục được triển khai thực hiện đã tạo ra một cơ chế tài chính mới, ổn định, ngoài việc góp phần bảo vệ rừng tốt hơn thì thông qua việc thực thi chính sách, ý thức người dân dần dần được nâng cao, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Trong 5 tháng cuối năm, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu nộp đạt khoảng 1.307 tỷ đồng để chi trả cho trên 4 triệu ha rừng được quản lý bảo vệ bằng tiền DVMTR và đảm bảo giải ngân kịp thời số tiền DVMTR đến các chủ rừng. Đồng thời thúc đẩy việc hoàn thiện, trình ban hành nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 99/2010; tổ chức kiểm tra, giám sát thực thi chính sách chi trả DVMTR tại Tây Bắc, Tây Nguyên và duyên hải miền Trung; đề xuất xây dựng các quy định, chính sách về thí điểm DVMTR trong nuôi trồng thuỷ sản.