Chính thức trình Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19