Chính phủ đồng ý mua 20 triệu liều vắc-xin Vero Cell của Sinopharm Trung Quốc

Chính phủ vừa có Nghị quyết về việc mua vắc-xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm Trung Quốc.

Nghị quyết của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành ngày 21-9, đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo điều 26 luật Đấu thầu đối với việc mua 20 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.

Việc mua 20 triệu liều vắc-xin Vero Cell thực hiện với các điều kiện sau đây:

Chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc-xin hoặc việc sử dụng vắc-xin.

Chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng.

Chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Việc ký kết, hiệu lực, giải thích, thực hiện và giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo luật pháp của Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp do Uỷ ban Trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết.

Nghị quyết giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tờ trình 1442 ngày 20-9-2021 và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc-xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm Trung Quốc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến động trong phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 20-9, Chính phủ cũng đã có Nghị quyết về việc mua mua 10 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất, với các điều kiện tương tự như lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo điều 26 luật Đấu thầu; chấp nhận điều khoản miễn trừ…

Vắc-xin Vero Cell được Bộ Y tế ban hành Quyết định việc phê duyệt có điều kiện vào tháng 6-2021 cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Vắc-xin ngừa Covid-19 có tên Covid-19 Vắc-xin (Vero Cell), Inactivated (tên khác là SARS-CoV-2 Vắc-xin, Vero Cell, Inactivated). Vắc-xin này được bào chế dưới dạng hỗn dịch tiêm với 6.5U kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt trên mỗi liều 0,5 ml.