Ra mắt bản đồ các điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa xây dựng và ra mắt bản đồ các điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc tại địa chỉ: www.bandotiemchung.doanthanhnien.vn. Đây là công cụ giúp người dân tìm kiếm và lựa chọn địa điểm tiêm chủng hợp lý.

Trên bản đồ, người dân có thể dễ dàng tìm kiếm các địa điểm tiêm chủng gần với nơi đang sinh sống. Bản đồ còn thống kê các điểm đông người, ít người, giúp người dân lựa chọn địa điểm tiêm chủng hợp lý.

Đến nay, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã thành lập 4.736 đội hình tuyên truyền, vận động người dân cài đặt và sử dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; 2.204 đội hình hỗ trợ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Các đội hình thanh niên tình nguyện tại các điểm tiêm chủng có nhiệm vụ hỗ trợ hướng dẫn người dân về quy trình tiêm chủng, cài đặt và sử dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và tự theo dõi sau tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ngoài ra, các đội hình còn hỗ trợ điều phối, phân luồng, bảo đảm thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế tại các điểm tiêm chủng…