AAV tuyển 05 vị trí

Tổ chức ActionAid Vietnam (AAV) cần tuyển 05 vị trí, làm việc tại Hà Nội:

01 thực tập sinh

-01 quan hệ đối tác

01 quản lý dự án (PP1)

01 quản lý dự án (PP2)

01 quản lý truyền thông

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2021