HelpAge tuyển nhiều vị trí

Tổ chức HelpAge tại Việt Nam đang tuyển Cán bộ dự án, Trợ lý hành chính kế toán và Trợ lý dự án.

Liên hệ:

HelpAge Quốc tế tại Việt Nam
Số 20, K80C, ngõ 376, đường Buởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Tel/fax: 04 32474145
Email: dathq@helpagevn.org; thuytb@helpagevn.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/03/2016