WWF tuyển Cán bộ tài chính

Tổ chức Động vật hoang dã thế giới (WWF) tại Việt Nam tuyển 01 Cán bộ tài chính cao cấp

Các ứng viên quan tâm mời gửi hồ sơ về địa chỉ Email: recruitment.vn@wwfgreatermekong.org

Hạn chót: 06/08/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.