SNV tuyển Chuyên gia 

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tuyển Chuyên gia về An toàn Môi trường và Xã hội, làm việc tại Hà Nội

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn cuối nộp hồ sơ: 12/05/2022