HPA tuyển 03 vị trí

Tổ Chức Health Poverty Action (HPA) tại Việt Nam cần tuyển 03 vị trí, làm việc tại Hà Nội:

Hạn nộp hồ sơ: 22/2/2021

Các ứng viên quan tâm vui lòng điền thông tin vào mẫu ứng tuyển và gửi về địa chỉ email n.thanh-van@healthpovertyaction.org