LinkSME tuyển trưởng nhóm

Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ (USAID LinkSME) cần tuyển trưởng nhóm liên kết thị trường, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2021.

Ứng viên quan tâm, vui lòng tham khảo chi tiết tại link.