Oxfam tuyển Tư vấn

Oxfam Việt Nam tuyển 01 Chuyên gia Tư vấn phối hợp thực hiện 02 Hội thảo tập huấn dành cho phụ huynh học sinh, giáo viên và cộng đồng tại tỉnh Đắk Nông.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ  Email: vttrang@oxfam.org.ukhoamoclan2886@gmail.com

Hạn chót: 13/07/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.