Winrock International tuyển thực tập sinh

Tổ chức Winrock International tuyển thực tập sinh Phân tích khảo sát làm việc trong Chương trình Châu thổ và Rừng Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email winrockvfd@gmail.com

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 24/05/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây