World Vision tuyển Cán bộ tài chính

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam, hiện đang tuyển 01 Cán bộ tài chính, làm việc tại Thanh Hóa.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước 29/12/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.