WVV tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới  tại Việt Nam (World Vision Vietnam) cần tuyển một số vị trí.

  • Cán bộ Dự Án Phát Triển Và Chăm Sóc Trẻ Em (ECCD) làm việc tại Hà Nội và đi công tác các tỉnh – Hạn cuối nộp hồ sơ: 16/03/2014
  • Điều phối viên Chương trình Phát triển vùng làm việc tại TP. Hồ Chí Minh – Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/03/2014
  • Kế toán Chương trình Phát triển vùng làm việc tại TP. Hồ Chí Minh – Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/03/2014