STREETS tuyển Quản lí chương trình du lịch

STREETS INTERNATIONAL (STREETS) – Tổ chức Phi chính phủ Quốc tế trang bị cho các thanh niên bị thiệt thòi, mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn những công việc chuyên nghiệp trong ngành dịch vụ, du lịch, cần tuyển 01 quản lí chương trình du lịch.

Liên hệ:

Tổ chức STREETS INTERNATIONAL (STREETS)

Địa chỉ: 66 Thái Phiên, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: 0510 3.917.007

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/11/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.