Quảng Nam: Cấp phép 8 dự án khai thác vàng ở huyện Phước Sơn

Ngày 11/3, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất cho phép 8 dự án khai thác khoáng sản vàng gốc trên địa bàn huyện Phước Sơn.

Một lối đi vào đường hầm khai thác vàng ở Quảng Nam

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, 8 dự án khai thác khoáng sản vàng gốc này có sử dụng công nghệ Thioure để tuyển luyện vàng, trong đó được cấp Giấy phép khai thác 6 dự án và 2 dự án đã được chấp thuận chủ trương, đang lập hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép khai thác được tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định pháp luật để hoạt động.

Các dự án chỉ được phép hoạt động chế biến quặng vàng bằng công nghệ Thioure khi đã hoàn thành xây dựng hạng mục xử lý môi trường theo đúng Báo cáo ĐTM được duyệt, được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành, cấp Giấy phép môi trường theo quy định và phải ký cam kết nếu không thực hiện theo đúng quy định, gây tác hại đến môi trường theo kết luận của cơ quan chức năng thì phải dừng hoạt động cho đến khi điều chỉnh lại công nghệ, nếu tái phạm sẽ dừng hoạt động để thay đổi qua công nghệ khác tốt hơn.

Những vàng tặc ở Vườn quốc gia Sông Thanh, Quảng Nam trong một lần bị truy quét.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Phước Sơn theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành thực hiện của các dự án theo đúng hồ sơ ĐTM được duyệt và cam kết của nhà đầu tư.

UBND tỉnh cũng nêu rằng, từ nay về sau, yêu cầu các mỏ vàng mới được cho phép khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng và cho phép hoạt động phải đầu tư công nghệ hiện đại, tiên tiến, hạn chế tối thiểu tác động đến môi trường.

Đối với những nhà máy không đáp ứng được yêu cầu công nghệ thì chỉ được khai thác quặng và bán lại cho các nhà máy có công nghệ hiện đại hoặc chủ đầu tư các mỏ vàng cùng hợp tác đầu tư nhà máy chế biến sâu, có công nghệ hiện đại để thực hiện chế biến. Đối với những nhà máy đang hoạt động hiện nay khuyến khích thực hiện theo hình thức này.

Quặng đá có chứa vàng tại 1 hầm lò ở mỏ vàng Bồng Miêu.