Tỉnh Thanh Hóa trồng mới được trên 7 nghìn ha rừng

Từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã trồng mới được trên 7 nghìn ha rừng, đạt trên 70% kế hoạch. Diện tích rừng trồng mới sinh trưởng, phát triển tốt.

Năm 2020, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu trồng mới 10 nghìn ha rừng. Để thực hiện mục tiêu này, các ngành, các cấp liên quan đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp như: quy hoạch các nguồn giống, hệ thống vườn ươm bảo đảm đủ cây giống lâm nghiệp chất lượng phục vụ trồng rừng; hướng dẫn kỹ thuật trồng mới; chỉ đạo hoàn thành tốt công tác thiết kế kỹ thuật các công trình lâm sinh; chuẩn bị hiện trường; cây giống,… phục vụ trồng rừng.

Chín tháng đầu năm 2020, tỉnh Thanh Hóa trồng được 7.053 ha rừng, đạt 70,53% kế hoạch trồng mới năm 2020. Ảnh: Võ Dũng.

Để khắc phục tình trạng giống cây lâm nghiệp kém chất lượng, ảnh hưởng đến hiệu quả rừng trồng, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa tăng cường kiểm tra cây giống xuất vườn và cấp giấy chứng nhận lô giống đủ tiêu chuẩn bảo đảm cây giống trồng rừng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn.

Tính đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã trồng mới được 7.053 ha rừng, đạt 70,53% kế hoạch trồng mới năm 2020. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trồng khoảng 1 nghìn ha, diện tích còn lại do người dân, các đơn vị tự đầu tư kinh phí trồng.

Nhìn chung, diện tích rừng trồng mới trong các tháng đầu năm 2020 đang được chăm sóc, bảo vệ, sinh trưởng, phát triển tốt.