HELVETAS tuyển cố vấn dự án

Tổ chức HELVETAS Việt Nam tuyển cố vấn dự án, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: trước 20/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.