WI tuyển nhóm Tư vấn

Winrock International Việt Nam tuyển nhóm Tư vấn rà soát, hoàn thiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Nam Định.

Liên hệ:

Ứng viên gửi hồ sơ về địa chỉ email: nsinhtien@gmail.com và winrockvfd@gmail.com

Hạn cuối nộp hồ sơ: 23/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.