HSS tuyển Tư vấn

Quỹ Hanns Seidel cần tuyển Tư vấn thực hiện báo cáo đánh giá kế hoạch 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về sản xuất sạch trong công nghiệp.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020