ChildFund Australia tuyển Giám đốc quốc gia

Tổ chức ChildFund Australia cần tuyển Giám đốc quốc gia tại Campuchia.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 07/03/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.