HPA tuyển điều phối viên

Tổ chức Health Poverty Action (HPA) cần tuyển điều phối viên giám sát và đánh giá, làm việc tại Hà Nội. 

Hạn nộp hồ sơ: 10/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link và điền form đăng ký tại đây.