ChildFund Việt Nam tuyển cán bộ kỹ thuật

ChildFund Việt Nam tuyển cán bộ kỹ thuật, làm việc tại Hà Nội trong vòng 2 năm.

Hạn nộp hồ sơ: 16/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link