UN Women tuyển tư vấn

Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) cần tuyển tư vấn, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hạn nộp hồ sơ: 4/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.