UNDP tuyển cán bộ phân tích chương trình  

Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cần tuyển cán bộ phân tích chương trình chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (EVAW), lao động di cư và buôn bán người lao động, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 6/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.