UN Women tuyển tư vấn quốc gia 

Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) cần tuyển tư vấn quốc gia, làm việc tại Hà Nội từ 15/9/2020 đến 31/8/2021.

Hạn nộp hồ sơ: 31/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.