Dự án LinkSME tuyển quản lý

Dự án “Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa” (LinkSME) do USAID tài trợ cần tuyển cán bộ quản lý cải cách chính sách/cải thiện môi trường kinh doanh, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 28/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link