ACDC tuyển Cán bộ Giám sát và Đánh giá 

Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (ACDC) cần tuyển Cán bộ Giám sát và Đánh giá (MEAL), làm việc tại Hà Nội..

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn cuối hồ sơ: 20/11/2021