HPA tuyển điều phối viên M&E

Tổ chức Health Poverty Action (HPA) cần tuyển điều phối viên giám sát và đánh giá (M&E), làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 10/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.