PATH tuyển 3 vị trí

Tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (PATH) cần tuyển 2 vị trí:

  1. Trợ lý dự án cao cấp, làm việc tại Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: 17/9/2020
  2. Giám đốc dự án Digital Square, làm việc tại Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: 18/9/2020
  3. Điều phối chương trình, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Hạn nộp hồ sơ: 18/9/2020