PATH tuyển Trợ lý văn phòng khu vực

Tổ chức PATH tại Việt Nam đang tuyển 01 Trợ lý văn phòng khu vực.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước ngày 31/01/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.