VietHealth tuyển cán bộ dự án

Trung tâm phát triển sức khỏe bền vững (VietHealth) cần tuyển cán bộ dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật”, làm việc tại Tây Ninh.

Hạn nộp hồ sơ: 28/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link