ADB mời nộp đề xuất dự án

ADB mời nộp đề xuất cho Dự án tài trợ nhỏ Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Hạn nộp hồ sơ: Tháng 2/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.