Animals Asia tuyển Trợ lý

Tổ chức Animals Asia đang tuyển 01 Trợ lý dự án về phúc lợi động vật, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tiếng Anh tới địa chỉ email: nhoang@animalsasia.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/07/2017.

Thông tin chi tiết xem tại đây.