FFI tuyển Cố vấn kỹ thuật

Tổ chức Động thực vật Thế giới (FFI) cần tuyển Cố vấn kỹ thuật, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 01/04/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây