FFI tuyển Cố vấn kỹ thuật

Đăng ngày

Tổ chức Động thực vật Thế giới (FFI) cần tuyển Cố vấn kỹ thuật, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 01/04/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây