WVV tuyển nhân viên phát triển cộng đồng

Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam (WVV) cần tuyển nhân viên phát triển cộng đồng, làm việc tại Quảng Nam.

Hạn nộp hồ sơ: 16/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.